Liên hệ

Ảnh của Liên hệ
Địa chỉ:
Văn phòng : Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam
Điện thoại:
(84-299) 3822223 - 3822203
Fax:
(84-299) 3822122 - 3825665

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.