Fimex báo lợi nhuận trước thuế quý I tăng nhẹ lên 41 tỷ đồng.
Công ty đặt mục tiêu lãi 240-250 tỷ đồng năm 2020 và đã thực hiện hơn 16% kế hoạch sau quý I.

 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC) công bố doanh thu giảm 6% trong quý I, chủ yếu do doanh thu tiêu thụ giảm 7% còn 30,7 triệu USD. Tổng sản lượng tiêu thụ trong quý đạt 3.266 tấn, trong đó sản lượng thủy sản là 2.845 tấn.

 

Hoạt động tài chính của Fimex trong kỳ này hiệu quả hơn khi tăng doanh thu và giảm chi phí. Công ty cũng tiết giảm một phần chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Kết quả lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ lên 40 tỷ đồng.

fmc-1-4899-1587349643.png

Đơn vị: tỷ đồng

Với chiến lược phát triển đi vào chiều sâu, Fimex đang ghi nhận những kết quả khả quan và chủ động được quy trình nuôi tôm. Công ty đã mở rộng diện tích nuôi tại Sóc Trăng có diện tích hơn 81 ha và dự kiến bắt đầu thả nuôi vào quý II. Doanh nghiệp thủy sản cũng đang đầu tư kho lạnh 6.000 tấn tại KCN An Nghiệp để đi vào hoạt động trong quý II.

Kế hoạch tài chính cho năm 2020 là chế biến khoảng 17.500 tấn tôm các loại, tăng 6,4% so với năm trước. Sản lượng tôm tiêu thụ ước khoảng 16.000 tấn, tăng 6,7% và sản lượng tiêu thụ nông sản sẽ đi ngang. Doanh số chung ước tính 176 triệu USD và lợi nhuận trước thuế tăng 5% lên khoảng 240-250 tỷ đồng. Kế hoạch này có thể thay đổi theo tình hình dịch bệnh Covid-19.

Với kết quả đạt được trong quý I, công ty thực hiện hơn 16% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

(Theo ndh.vn)

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.