1586666751-55062Qua tìm mua trái cây, mới biết rõ nhiều nhà vườn cần “giải cứu” trái cây đang vào vụ. Tìm hiểu, trái cây đang có phổ biến là ổi, chuối, quýt, thanh long, dâu, nhãn…

Vậy là Nhóm Tự nguyện bàn với chỉ huy tuyến trong là tập trung mua trái cây, chủ yếu trái cây đang rộ chín trên cây.
Ngày thứ hai, mua từ nhà vườn hơn 800 kg ổi, cộng với bánh đã có lịch từ trước.
Ngày thứ ba, sẽ có hơn 5000 ngàn trái chuối.
Ngày kế tiếp có quýt…

......

Ý nghĩa việc làm này là sự sẻ chia giữa nội bộ nhà Sao Ta và giữa nhà Sao Ta với các nhà vườn. Việc này tuy là một đốm lửa nhỏ, nhưng góp phần ấm lòng nhiều bên.

Một chiếc xe tải nhẹ chở hàng mỗi sáng sẽ vận chuyển trái cây từ các nhà vườn khu vực Kế Sách tới sân Sao Ta, để người Sao Ta đang thực hiện 3TC có ngay trái tươi cho bữa trưa của mình.

 

Ngày thứ 2 Gởi nắng...

goi nang 1

goi nang 3

goi nang 4

goi nang 5

goi nang 6

goi nang 7

goi nang 8

goi nang 9

goi nang 10

goi nang 11

goi nang 12

 

 

Ngày thứ 3 Gởi nắng...

 

 goi-nang-3 1

goi-nang-3 2

goi-nang-3 3

goi-nang-3 4

goi-nang-3 5

goi-nang-3 6

goi-nang-3 7

goi-nang-3 8

goi-nang-3 9

goi-nang-3 10

goi-nang-3 11

goi-nang-3 12

goi-nang-3 13

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.