Ngày thứ năm 18/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu và một số lãnh đạo Sở ngành đã có chuyến khảo sát tình hình nuôi tôm vụ chính năm 2021 trên khu vực nuôi trọng điểm của tỉnh.

         Dịp này đoàn đã thăm vùng nuôi của FMC và lắng nghe một số phản ảnh của cơ sở về thủy lợi nuôi tôm, nhu cầu đất mở rộng nuôi tôm... Cùng đi với đoàn còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Vương Quốc Nam và lãnh đạo địa phương - thị xã Vĩnh Châu.

         Hiện nay vùng nuôi FMC đã thả nuôi trên 80% số ao nuôi và sẽ hoàn tất trong tháng 3/2021.

 

18.03.2021 LANH DAO TINH THAM TANAFARM 1

 

18.03.2021 LANH DAO TINH THAM TANAFARM 2

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.