Tin vắn hoạt động tháng 11/2020 của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta:

- Tháng 11 đã chế biến 1.900 tấn tôm thành phẩm. Cùng kỳ năm 2019 là 1.275 tấn.
- Doanh số tiêu thụ chung tháng 11 là 18,4 triệu USD. Tổng 11 tháng ngang ngửa 180 triệu USD, bằng chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và tăng hơn 20% so cùng kỳ năm trước.
- Đang tiến hành thu hoạch tôm vụ II, sẽ hoàn tất trong tháng 12.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.