Tháng 9 này thành phẩm tôm chế biến đạt 2.390 tấn (1.125 tấn) và doanh số tiêu thụ đạt 17,9 triệu USD (11,7 triệu USD); đều tăng mạnh so cùng kỳ năm trước.
         Tổng doanh số tiêu thụ 9 tháng đầu năm đạt 138,1 triệu USD tăng 16,1% so cùng kỳ năm 2019.
         Nuôi tôm: Cuối năm thời tiết chuyển lạnh do hiện tượng La Nina, không tốt cho tôm. Nên đã thả giống sớm vụ II. Tất cả sẽ được thu hoạch trong năm.

 

 

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.