Sáu tháng đầu năm, yếu tố được quan tâm và tác động nhiều nhất đối với ngành tôm là Covid-19, hiện nay tác hại của nó chưa được khống chế triệt để.
Chính phủ chúng ta đã có tầm nhìn và giải pháp phòng chống dịch đúng đắn, hiệu quả. Do vậy, nền kinh tế đang hồi phục, có ngành tôm.
Qua 6 tháng, sơ kết hoạt động FMC như sau:
- Chế biến tôm thành phẩm: 7.631 tấn (cùng kỳ năm rồi là 7.704 tấn).
- Tiêu thụ tôm thành phần: 6.945 tấn (cùng kỳ năm rồi là 6.636 tấn).
- Doanh số tiêu thụ chung: 76,7 triệu USD (cùng kỳ năm rồi là 70,7 triệu USD).
- Nuôi tôm: Đến ngày 30/6 đã thu 155 ao, được 1.500 tấn và đang tiếp tục thu số còn lại.
Như vậy, khó khăn đầu năm do thiếu nguyên liệu, nên sản lượng chế biến có giảm nhẹ, nhưng tiêu thụ đã tăng 4,7% về sản lượng và 8,5% về giá trị.
Lợi nhuận: Do phí tăng và năm nay tôm nuôi bị tác động không nhỏ vì dịch bệnh nên hệ số thức ăn cao, lợi nhuận có bị giảm. Khả năng tiền lãi ngang với cùng kỳ năm rồi.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.