Tháng 3/2020 tiêu thụ 917 tấn tôm đông lạnh (cùng kỳ năm trước 1.051 tấn). Doanh số chung 10.2 triệu USD (cùng kỳ năm trước 10.7 triệu USD).

       Doanh số quý 1/2020 đạt 30,7 triệu USD bằng khoảng 95% so cùng kỳ năm trước.
       Nguyên nhân sụt giảm do một ít hợp đồng ở EU bị ngưng giao do tình hình COVID-19. Một phần do FMC không ký kết các hợp đồng giá có tính rủi ro để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh..
       Tình hình nuôi tôm: Đồng bằng thả giống nuôi chậm vì thời tiết, môi trường khiến tôm nuôi bị dịch bệnh. Vùng nuôi của FMC ổn định do có quy trình nuôi riêng, thể hiện tính trội các năm qua.
       Tình hình ứng phó COVID-19: FMC xây dựng các kịch bản đến xấu nhất ở từng đơn vị và cả công ty nhằm chủ động hơn khi tình huống không hay xảy ra. Các giải pháp như truyền thông, vệ sinh...thực thi, kiểm tra hàng ngày. Dự trữ vật tư phục vụ chế biến cho ít nhất hai tuần. Trại tôm dự trữ thức ăn cho nửa tháng. Cơ bản FMC nỗ lực ngăn chặn COVID-19 và đến nay ổn thỏa.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.