Tháng 2/2020 tiêu thụ 937 tấn tôm thành phẩm, doanh số chung 10,7 triệu USD. Cùng kỳ năm trước là 750 tấn và 8,3 triệu USD.
        Nguyên nhân tăng, chủ yếu do tháng 2 năm nay ngày làm việc nhiều hơn.
       Về tình hình thị trường, khách hàng...đến nay chưa có thông tin gì bất lợi cho kinh doanh.
       Trại tôm đang thả giống, kéo dài gần một tháng. Dự kiến 4/3 sẽ thả giống xong cho khu cũ trên 220 ao nuôi.
       Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, đầu tháng 3/2020, Tổng giám đốc đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban. Nhiệm vụ của Ban là tuyên truyền nâng cao hiểu biết và ý thức của tất cả người ra vào FMC, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng ngừa Covid-19 đã công bố. Việc này còn đem lợi ích cho gia đình người lao động, bởi thông qua thực tế ở FMC, họ sẽ có ý thức gìn giữ sự an toàn cho người thân và gia đình mình.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.