Mùng 5 tết, ngày hoàng đạo, trại tôm Sao Ta đã lấy nước cho mùa mới xong.
Những ao, kinh đầy nước mát như mầm sống đang tiềm ẩn, sẽ chuyển mình để trại tôm Sao Ta hồ hởi vào vụ nuôi mới.
Ngày 15 tháng Giêng Âm lịch, nhằm tết Nguyên Tiêu, trại bắt đầu thả tôm giống.
Khu dự án mới 90 hecta đang quá trình xây dựng ao nuôi. Sẽ hoàn tất ở tháng 4/2020 và thả nuôi ngay sau đó. 

IMG 0253 800x600

IMG 0255 800x600

IMG 0250 800x600

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.