TIN VẮN HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Bối cảnh:
- Tôm nuôi bị dịch bệnh, nguồn cung nguyên liệu không mạnh và duy trì giá cao suốt thời gian qua.
- Chi phí logistic tăng do giá dầu tăng và chuỗi cung ứng chưa tái lập hoàn thiện.
- Lạm phát tác động tâm lý người tiêu dùng, sức cầu không tăng như dự tính.
- Tôm giá rẻ từ Ecuador và Ấn Độ tranh mạnh thị phần ở Hoa Kỳ và có tác động tiêu cực mặt bằng giá chung.
Thành quả: (đã hợp nhất Khang An)
+ Tôm thành phẩm đạt 10.744 tấn, bằng 109% so cùng kỳ năm 2021.
+ Tôm tiêu thụ đạt 9.617 tấn, bằng 120% so cùng kỳ 2021.
+ Nông sản chế biến đạt 1.267 tấn, bằng 216% so cùng kỳ năm 2021.
+ Nông sản tiêu thụ đạt 872 tấn, bằng 120% so cùng kỳ 2021.
+ Nuôi tôm: Trong hoàn cảnh chung đầy khó khăn vì dịch bệnh nhưng trại tôm có kết quả nuôi khá khả quan. Qua đó góp phần làm giảm giá thành sản phẩm cuối cùng, góp phần đáng kể tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
+ Doanh thu chung: 118,6 triệu USD, bằng 136% so cùng kỳ năm 2021.
+ Lợi nhuận chung: Dự kiến sẽ tăng trên 40% so cùng kỳ năm 2021.
Hướng tới:
Lạm phát khiến sức cầu không như ý và giá cả tiêu thụ khó cải thiện.
Nguồn tôm nguyên liệu sẽ giảm mạnh vì dân chùng tay thả nuôi vụ 2 do dịch bệnh còn tiềm ẩn.
Sách lược công ty là tăng cường tiêu thụ các thị trường phù hợp thế mạnh của công ty và có tỉ suất lợi nhuận tốt, đồng thời tiếp tục thả nuôi vụ 2 trên nền tảng tin tưởng vào quy trình nuôi đang có của mình.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.