Năm nay do có số liệu hợp nhất và sự quy định của đơn vị kiểm toán về tính toán các lô hàng tiêu thụ trong kỳ, nên bản tin này có chút chậm trễ.
         Kết quả tháng 1 năm 2022 là một tin vui khởi đầu năm mới, với chi tiết:
         + Sản xuất tôm thành phẩm đạt 1.820 tấn, bằng 140% so cùng kỳ năm 2021.
         + Sản xuất nông sản đạt 164 tấn, bằng 115% so cùng kỳ năm 2021.
         + Doanh số tiêu thụ 28,9 triệu USD, bằng 190% so cùng kỳ năm 2021.
         Doanh số tăng mạnh do nguyên nhân có lô hàng xuất cận cuối năm 2021 chỉnh sang tiêu thụ năm 2022 (không có báo cáo ở tháng 12/2021) và Khang An có doanh số cao hơn hẳn do tháng 1/2021 là tháng đầu tiên hoạt động nên doanh số còn thấp.
         Doanh số này cũng là một mốc mới trong quá trình phát triển của Sao Ta nói chung.
         Từ ngày 7/2/2022 Trại tôm Sao Ta tiến hành thả giống vụ chính năm 2022 và dự kiến hoàn tất trong 20 ngày.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.