TIN VẮN SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2021 (ĐÃ HỢP NHẤT)

         Tháng 11/2021 là giai đoạn cuối vụ mùa tôm, hoạt động FMC có thuận lợi là có nguồn nguyên liệu khá tốt từ trại nuôi nhà thu hoạch, đi lại dễ dàng nên người lao động có mặt khá đầy đủ. Tuy nhiên, trong tháng diễn biến lây lan dịch bệnh ngày càng phức tạp, khiến một số lao động không thể tham gia sản xuất do nhiễm bệnh hoặc đang sinh sống vùng có dịch bệnh. Tình trạng này ngày một xấu hơn.
         Trong tháng FMC đã chế biến được 2.360 tấn tôm đông lạnh thành phẩm, bằng 122% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng tôm tiêu thụ 1.697 tấn, bằng 107% so cùng kỳ năm trước. Chỉ có nông sản chỉ đạt mức tiêu thụ 106 tấn, bằng 68% so cùng kỳ năm rồi. Doanh số chung đạt 20,3 triệu USD, tăng 14% so cùng kỳ năm rồi.
         Trại tôm đã thu hoạch xong, kết thúc mùa vụ đầy khả quan. Đang chuẩn bị cho vụ chính năm 2022.
         Hiện nay FMC nỗ lực hoàn tất đơn hàng cho đợt tiêu thụ cuối năm, tập trung thị trường Nhật Bản.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.