FMC ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2020


Ngày 18/8/2021, Bộ Công Thương đã phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020, trong đó FMC là doanh nghiệp được vinh danh trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam cũng như hỗ trợ giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam với đối tác nước ngoài. Bên cạnh đó, hoạt động này còn nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong quá trình tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước.

Trong những năm qua, FMC đã nhiều lần liên tiếp được công nhận là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”.

Tiêu chí xét, chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020 của Bộ Công Thương:

- Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm 2020;
- Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu;
- Hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; không vi phạm pháp luật về môi trường; quy tắc xuất xứ hàng hóa, không bị cưỡng chế ngừng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa;
- Kim ngạch xuất khẩu tối thiểu theo quy định của Bộ Công Thương.

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.