bv-moi-truong-mrcuBảo vệ môi trường và phát triển bền vững có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, phát triển bền vững là tạo nguồn lực để bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường chính là để đảm bảo cho sự phát triển bền vững.
Trải qua hơn 25 năm hoạt động, FMC đã không ngừng mở rộng sản xuất để tăng doanh số, tăng lợi nhuận nhưng đồng thời cũng rất quan tâm đến trách nhiệm bảo vệ môi trường, đó là:
     - Từ năm 1996, khi bắt đầu đi vào hoạt động FMC đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Đến nay, FMC đã đầu tư nâng cấp lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, giúp cho Ban Lãnh đạo FMC cũng như cơ quan chức năng địa phương có thể kiểm tra các thông số phát thải tại bất cứ thời điểm nào.
     - Có đầy đủ các giấy phép bảo vệ môi trường: Phê duyệt ĐTM, Giấy phép xả nước thải, Giấy phép khai thác nước ngầm.
     - Đóng đầy đủ phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
     - Thực hiện quan trắc các thông số môi trường: nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung, …Và báo cáo đúng, đầy đủ, và kịp thời công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan chức năng.
     - Xử lý rác thải sinh hoạt: các loại rác phát sinh trong sinh hoạt của người lao động, rác thải của nhà ăn tập thể và rác thải từ các hoạt động văn phòng… được thu gom hàng ngày tập trung về kho chứa rác sinh hoạt tại nhà máy và định kỳ 2 ngày/ lần được đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý.
     - Riêng đối với chất thải nguy hại thì có một cơ chế xử lý riêng. Các chất thải nguy hại phát sinh gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, dầu thải, ắc quy thải, … đã được Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng cấp Sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Bên cạnh đó, FMC bố trí kho lưu giữ tạm thời có diện tích đủ thông thoáng, nền bê tông và có mái che bằng tôn, xây tường bao và vách ngăn kín, đảm bảo không để thất thoát các loại chất thải ra ngoài môi trường, đồng thời tránh nước mưa nhiễm vào chất thải. Thực hiện phân loại chất thải nguy hại, có dấu hiệu cảnh báo, dán nhãn chất thải nguy hại; Và hợp đồng với đơn vị dịch vụ có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.


         - Tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến cho người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; sử dụng tiết kiệm điện, nước… Người lao động phải ý thức được “Bảo vệ môi trường an lành là trách nhiệm của mỗi chúng ta”.
         - Đối với hoạt động ở trại nuôi tôm: FMC đã thực hiện các hoạt động sử dụng tài nguyên biển có trách nhiệm. Hoạt động bao gồm:
         + Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đa dạng sinh học và các loài động, thực vật cần bảo vệ (BEIA), đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái xung quanh vùng nuôi.
         + Bảo vệ đa dạng sinh học biển và ven bờ: FMC đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho người dân địa phương trồng rừng, bảo vệ hệ sinh thái ven bờ.
         + Sử dụng đất hiệu quả, có trách nhiệm không gây ô nhiễm: trại thực hiện lót bạt 100% các ao, hạn chế ảnh hưởng độ mặn lên đất và hàng năm có kế hoạch kiểm tra độ dẫn điện đất để giám sát độ nhiễm mặn trong quá trình nuôi lên đất.
         Bên cạnh đó, trại nuôi tôm còn có sáng kiến sử dụng vi sinh chủng bacillus được phân lập vào môi trường ao nuôi. Việc này không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế mà còn có ảnh hưởng tích cực đến môi trường và hệ sinh thái.
         Có thể nói, trong quá trình hoạt động FMC luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Điều này được các khách hàng, cơ quan Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá tích cực. Nhà máy sản xuất đạt chứng nhận ISO 14001, trại nuôi tôm đạt chứng nhận ASC, BAP.
         Với mục tiêu phát triển bền vững, FMC đã và đang nỗ lực thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường làm việc và sức khỏe cho người lao động, đồng thời tạo sự an tâm cho cộng đồng dân cư xung quanh.
         NGUYỄN VĂN CƯ
         TRỢ LÝ TGĐ FMC