NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2018

       

Trong tháng 8, Công ty chế biến được 1.607 tấn tôm thành phẩm các loại. Cùng kỳ năm trước là 1.867 tấn.

        Doanh số 14,2 triệu USD, thấp hơn cùng kỳ năm trước (14,7 triệu USD). Một lý do chủ yếu là cỡ tôm nhỏ hơn, đơn giá thấp hơn và mặt bằng giá thế giới thấp hơn năm rồi.

       Nuôi tôm: Đã thu hoạch trên 1.000 tấn tôm. Riêng số ao thả giống đợt 2 (vụ I) là 88 ao sẽ thu hoạch đầu quý 4. Các ao thu hoạch xong sẽ được cải tạo thả giống vụ II. Nhìn chung việc nuôi tôm đạt kết quả khả quan như mong đợi về sản lượng, cùng số ao nhưng sản lượng năm nay tăng hơn 10%. Nói chung nuôi tôm năm nay trúng.
       Trong tháng 9/2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ công bố mức thuế chính thức chống bán phá giá tôm vào Hoa Kỳ của FMC cho POR12 (thời gian bán hàng từ đầu tháng 2/2016 đến hết tháng 1/2017).