TIN SAO TA

tin-sao-ta-a

 

FMC: TIN VẮN SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÁNH 2017 (TỪ 01/10/2016 – 30/9/2017)

 

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÁNH 2017 (TỪ 01/10/2016 – 30/9/2017)

1. Chế biến Tôm thành phẩm : 15.441 tấn (chỉ tiêu là 15.000 tấn)

2. Chế biến Nông sản thành phẩm: 1.414 tấn (chỉ tiêu là 1.200 tấn)

3. Doanh số tiêu thụ chung: 144 triệu USD (chỉ tiêu là 150 triệu USD), trong đó:

    - Tôm: 138,7 triệu USD (năm 2016 là 134,2 triệu USD)

    - Nông sản: 5,3 triệu USD ( năm 2016 là 3,7 triệu USD)

4. Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ đồng (chỉ tiêu là 100 tỷ đồng).

Nhìn chung cả ba lĩnh vực chế biến tôm, chế biến nông sản, nuôi tôm đều có lãi. Năm nay, giá tôm nguyên liệu khi vào vụ không giảm, còn tăng nhẹ khiến những hợp đồng ký trước giảm hiệu quả. Tuy nhiên, tôm nuôi trúng và giá tốt nên bù qua và vượt kế hoạch đề ra. Đây là năm có thành quả cao nhất của FMC.

Sản phẩm mới

NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

 THỐNG KÊ

 
Hôm nay :212
Tổng :341987